راهنمای اندازه تی شرت

اندازهعرضارتفاع (طول)
xxxl۶۵ سانتی متر۷۵ سانتی متر
xxl۶۰ سانتی متر۷۵ سانتی متر
xl ۵۵ سانتی متر۷۰ سانتی متر
l۵۰ سانتی متر۷۰ سانتی متر
M۴۵ سانتی متر۶۵ سانتی متر
S۴۰ سانتی متر۶۰ سانتی متر

 

راهنمای اندازه لباس بچگانه

اندازهعرضارتفاع (طول)
صفر ۲۴ سانتی متر۳۶ سانتی متر
یک ۳۲ سانتی متر۴۵ سانتی متر
دو ۳۶ سانتی متر۴۹ سانتی متر
سه ۳۹ سانتی متر۵۲ سانتی متر
بادی نوزادی ۲۱ سانتی متر۳۷ سانتی متر

راه‌های ارتباطی