تی شرت ها همگی قابلیت شستشو دارند و چاپ وارد تاروپود پارچه شده است و سیستم چاپ جدید دارد.

طرحها به همراه کد را در عکسهای زیر مشاهده نمایید.

پست های توصیه شده