تفاوت دستگاه چاپ حرارتی سابلیمیشن ۶کاره با ۸ کاره

دستگاه های ۶کاره ۲ قالب کمتر از دستگاه های ۸کاره دارند.این دو قالب شامل قالب مخروطی کوچک و مخروطی بزرگ می باشد.

در اصل قالب های موجود در دستگاه ۸کاره شامل:

قالب سطح صاف ۱عدد
قالب لیوان ۱عدد
قالب فنجان ۱عدد
قالب کلاه ۱عدد
قالب بشقاب کوچک ۱عدد
قالب بشقاب بزرگ ۱عدد
قالب مخروطی کوچک ۱عدد
قالب مخروطی بزرگ ۱عدد

دستگاه ۶کاره شامل ۲ قالب آخر نمی باشد.

همان طور که از اسمش پیداست قالب های مخروطی قابلیت چاپ روی سطوح مخروطی را تسهیل می کنند.

با ما تماس بگیرید : ۰۹۲۱۳۶۹۲۵۳۹

پست های توصیه شده