.:آموزش هد کلین کردن(تمیز کردن هد پرینتر):.

مرحله ۱:از طریق منوی فایل نرم افزار فتوشاپ برروی گزینه Print کلیک می کنیم.

مرحله۲:از قسمت Printer Setup پرینتر مورد نظر خود را انتخاب میکنیم.

مرحله۳:در پنجره جدید باز شده برروی زبانه Maintenance کلیک می کنیم.

مرحله۴:در پنجره جدید روی گزینه Head Cleaning کلیک می کنیم.

مرحله۵:پس از باز شدن پنجره Head Cleaning روی گزینه Start کلیک می کنیم.

مرحله۶:پس از اتمام عملیات هد کلینینگ مه توسط پرینتر انجام شد و مدتی به طول انجامید برروی گزینه Print Nozzle Check Pattern کلیک

می کنیم.

مرحله۷:برای انجام شدن عملیات Nozzle Check و اطمینان از کامل بودن خطوط نازل چک روی گزینه Print کلیک می کنیم.

مرحله۸(آخر):پس از انجام عملیات نازل چک در صورتی که خطوط پیوسته بودند روی گزینه Finish و در غیر اینصورت روی گزینه Clean کلیک می کنیم که مجددا عملیات تمیز کردن هد یا Head Cleaning انجام شود.

پست های توصیه شده